Om du någonsin har kommit ner till din lokala brygga har du förmodligen sett alla båtflaggor hänga från flaggstängerna på varje båt. Vad är poängen? Här är en ledtråd: de är inte bara för dekoration. Istället är de flesta av båtflaggorna du ser faktiskt nautiska flaggor – ett system med flaggor som används för att förmedla meddelanden från fartyg till fartyg eller skepp till land.

Varje flagga har olika betydelse, och de kan användas ensamma eller i en grupp för ännu mer olika betydelser.

Vad betyder båtflaggorna?

När det gäller flaggbetydelser på båtar beror det på vilken typ av båt du pratar om – det finns olika betydelser för varje flagga beroende på om du använder dem internationellt, som en del av US Navy eller som del av en seglingsregatta.

Använda flerflaggsignaler

Att veta hur man använder det nautiska flaggsystemet är oerhört viktigt när faran är överhängande eller kommunikationen går sönder. Båtflaggor kan lätt ses när de är ute på det öppna vattnet, speciellt om du har en kikare. De kräver inte Wi-Fi eller andra typer av elektriska signaler, antingen: allt du behöver göra är att använda ett visst antal flaggor för att signalera exakt vad du menar.

Enflaggsignaler används för brådskande meddelanden till andra fartyg, som att signalera JULIET när ditt fartyg läcker farlig last. Tvåflaggsignalering indikerar nöd eller förändringar i manövrer, såsom signalering av DELTA och sedan ECHO.

Tre flaggssignaler indikerar relativa lager (vinkeln från fartygets mittlinje till en rak linje från observationsstationen på fartyget till objektet), kompasspunkter och används som allmänna kod- och avkodningssignaler. Signalering med fyra flaggor används för att vidarebefordra absoluta lager och andra geografiska signaler. Femflaggsignaler används för att relatera tid och position.

Sexflaggsignaler används för att vidarebefordra koordinater för latitud och longitud samt kompassriktningar. Sju flaggor är avsedda för longitud signaler som innehåller mer än hundra grader. För att kommunicera med flerflaggsignaler finns det ett andra system med numrerade flaggor som indikerar 0-9 (visas nedan).

Flaggan har anor från mitten/slutet av 1500-talet. Flaggan användes då som ”Kungsflagga” eller ”Fälttecken till sjöss” det vill säga som örlogsflagga. I början av 1600-talet fick flaggan sin nuvarande form med tre tungor mer om blombud örebro.

Den Tvåtungade flaggan är nu tillbaka på svenska fritidsbåtar, över 1500 st sålda! Proportion och färger överenstämmer helt och hållet med den historiska flaggan. Flaggan är ingen officiell Svensk Flagga beställ blommor i Stockholm.