Köpvillkor

Villkor

1. Köp, FÖRSKOTTSBETALNING  via Plus Giro, Bank Giro

2. Pris, inkl.moms och enligt prislista

3. Frakt, ingår i priset

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.3 Kortbetalning

4.4 Förskottsbetalning 

5. Leveranser

Varan levereras 2-4 dagar efter betalningen skett till konto. om inget annat meddelas på hemsidan. Via Posten Sverige AB, med utdelning endast vardagar.

6. Leveransförseningar, om detta uppkommer se information på vår hemsida.

7. Ångerrätt och Öppet köp

Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att du tagit emot varorna.

Distansavtalslagen

8. Reklamationer 

Är varan skadad eller trasig så kontakta oss senast inom 14 dagar.

9. Återbetalningar 

Vi betalar tillbaka hela beloppet till uppgivet kontonummer inom 30 dagar.

10. Reservationer 

Se eventuella begränsningar på hemsidan

11. Skydd av personuppgifter

I samband med din beställning registreras dina personuppgifter ivårt system. I enlighet med Personuppgiftslagen, PUL, måste du godkänna och ge ditt sammtycke till att vi registrerar dina uppgifter vilket du gör i samband med att du skickar in beställningen. Du har rätt att få information och begära rättelse av felaktiga personuppgifter samt att få uppgifterna raderade.

12. Våra betalningslösningar

Kortbetalning och förskottsbetalning till Plus Giro eller Bank Giro

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. 
http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/